Aktualne badania

Wymiany co do ochrony zwierząt są najważniejsze

Kartzfehn razem z firmą Aviagen i firmą Hybrid prowadzi badania nad uzyskaniem najlepszej rasy do tuczu jak i jej optymalnym zaopatrzeniem. Obecnie trwają badania nad najkorzystniejszymi warunkami tuczu jak i poszukiwane są odpowiednie programy karmienia. Wszystkie badania prowadzone są na fermach testowych firmy Kartzfehn. Prowadzone badania mają na celu stworzenie jak najlepszych dla indyka: warunków, obsady, materiałów do zajęcia oraz zarządzania na fermie, tak aby uzyskać zadawalające wyniki na Państwa fermach.

 Wiecej na temat "Ochrony zwierząt" znajduje się tutaj..