NASZE BADANIA - WASZ ZYSK

Badania dla całej branży

Nasz sukces ma swoją podstawę przede wszystkim w pracach naukowo - badawczych wskazujących nowe rozwiązania. Podejmowane przez nas badania są zorientowane bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb nowoczesnej hodowli indyka.

Wyniki uzyskane z tych badań nie tylko wcielaliśmy w życie w ramach naszych własnych procesów produkcyjnych, lecz także chętnie przekazywaliśmy naszym klientom. W ten sposób mogliśmy w dalszym ciągu optymalizować wyniki osiągane w tuczu.

Analizy przeprowadzone na naszych własnych fermach testowych i w laboratoriach, uzupełnione o wyniki badań naukowych, skutkują wciąż nowymi metodami i technologiami, które znacząco przyczyniły się do sukcesu całej branży.