NASZE BADANIA - WASZ ZYSK

W ciągłym poszukiwaniu idealnego rozwiązania

Badania w naszych fermach testowych i laboratoriach owocowały w ostatnich latach wciąż nowymi technologiami i metodami wyznaczającymi kierunki rozwoju i skutkującymi znaczącą poprawą wyników osiąganych w chowie indyków rzeźnych. W szczególności w dziedzinie techniki i zarządzania wciąż poszukujemy jeszcze lepszych rozwiązań.

Obecnie prowadzimy m.in. badania nad wydajnością i przydatnością różnych technik odchowu, nad nowymi możliwościami utrzymania higieny wody pitnej, nad oddziaływaniem różnych programów świetlnych oraz całkiem ogólnie nad potencjałem różnych technologii stosowanych do optymalizacji warunków środowiskowych w chowie.