KARTZFEHN - ZAWSZE SŁUŻYMY FACHOWĄ RADĄ

Seminaria

Aby podzielić się z Państwem naszą wiedzą zdobytą w praktyce oraz w ramach prac badawczych, organizujemy cykliczne seminaria, które są oficjalnie uznawane jako kursy dokształcające w dziedzinie chowu indyka.

Przykładowo seminarium dot. chowu indyka pt.: Podstawy skierowane jest do osób rozpoczynających pracę w branży, ale też do doświadczonych hodowców indyka i kierowników ferm, a zawiera między innymi następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie kurnika do odchowu w teorii i praktyce.
  • Zarządzanie fermą i chów.
  • Technika w tuczu indyka.
  • Czyszczenie i dezynfekcja.

Oprócz zaświadczenia o ukończeniu seminarium dokształcającego uczestnicy zabierają ze sobą nie tylko dokument, lecz także wiele nowych wrażeń.