PONAD 50 LAT OSIĄGNIĘĆ

Od zera do sukcesu

Przedsiębiorstwo reprodukcji indyków w Kartzfehn zostało założone ponad 50 lat temu. Trudno dziś sobie wyobrazić, że jego ostatecznie zwieńczona sukcesami historia zawdzięcza swój początek wyłącznie odwadze i wytrwałości kilku ?sprytnych umysłów?. Wówczas pomimo braku struktur i nikłego popytu, co zdawało się nie być pomyślną wróżbą na przyszłość, ci pionierzy zdecydowali się podjąć ten krok w niepewną przyszłość, tworząc od zera fermę reprodukcyjną, gdzie w maju 1957 roku ze 100 jaj wylęgowych wykluło się pierwsze 70 piskląt.

To był jednak tylko początek. Dzięki konsekwentnie prowadzonym pracom badawczym w zakresie hodowli, chowu, żywienia, wylęgu i higieny zwierząt oraz wzorcowej współpracy z niemieckimi hodowcami i zakładami drobiarskimi, przedsiębiorstwo rozwinęło się w ciągu zaledwie kilku lat, uzyskując pozycję lidera na rynku i stając się motorem działań podejmowanych w ramach narodowej gospodarki drobiarskiej.