ZAANGAŻOWANIE KARTZFEHN

Kartzfehn od zawsze stawiał na żywą wymianę doświadczeń i ścisłą współpracę z partnerami i gospodarką regionalną. Dlatego też kładziemy duży nacisk na współpracę w odpowiednich związkach, inicjatywach i gremiach

Ewald Drebing
Prezes Zarządu

  • Członek prezydium Centralnego Związku Drobiarstwa Niemieckiego
  • Członek Zarz ądu i przewodniczący grupy roboczej ds. hodowli i reprodukcji przy
    Dolnosaksońskim Stowarzyszeniu Przemysłu Drobiarskiego

    Ponadto posiadamy członkostwo w:

    • "National Turkey Association", Moskwa."