Ochrona zwierząt

Ochrona zwierząt jest dla nas ważna

Jako zakład reprodukcyjny działający na arenie krajowej i zagranicznej doskonale rozumiemy potrzebę ochrony zwierząt. Dlatego też konsekwentnie wdrażamy na wszystkich etapach produkcji odpowiednie przepisy krajowe, oraz te obowiązujące w poszczególnych krajach związkowych.

Ponadto jako członek Zrzeszenia Niemieckich Producentów Indyka / Verband Deutscher Putenerzeuger /, wspólnie z ministerstwami krajów związkowych, licznymi organizacjami ochrony zwierząt oraz Federalnym Ministerstwem Ochrony Konsumentów opracowaliśmy dobrowolne porozumienie w sprawie ochrony zwierząt i ?dając dobry przykład? wdrażamy jego postanowienia w ramach naszej działalności.