IMPRESSUM

MOORGUT KARTZFEHN
VON KAMEKE GMBH & CO. KG

Kartz-v.-Kameke-Allee 7
26219 Bösel
Republika Federalna Niemiec

Skrytka pocztowa: 12 61
26217 Bösel

Fon +49 (0)4494 88 188
Fax +49 (0)4494 88 189
vertriebkartzfehn.de

Nazwa sądu rejestrowego i numer w rejestrze:
Amtsgericht Oldenburg, HRA 150 528
NIP-UE: USt-IdNr. DE192227064
Zarząd: Ewald Drebing (prezes) - Heinz Bosse

Komplementariusz: Kartzfehn von Kameke Beteiligungsgesellschaft mbH
Sąd rejestrowy i numer w rejestrze: Amtsgericht Oldenburg, HRB 200 642

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z §55 /niemieckiej/ustawy o telekomunikacji mediach TMG: Ewald Drebing

Nasza polityka ochrony danych osobowych

Dalsze informacje do stopki redakcyjnej

Ochrona danych:

Zgodnie z §28 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych dane zawarte na tej stronie nie są przez nas wykorzystywane do żadnych celów komercyjnych, ani nie są w żaden inny sposób przekazywane podmiotom trzecim lub publikowane.

Wskazówki prawne:

Treści i struktury zawarte na naszej stronie internetowej podlegają ochronie prawami autorskimi. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów lub elementów graficznych wymaga naszej uprzedniej zgody. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, właścicielem praw autorskich do tekstów, zdjęć i ilustracji jest operator tej strony internetowej (patrz powyżej) oraz jego licencjodawcy.

Odpowiedzialność za treści zawarte na stronie:

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały poddane szczegółowej weryfikacji i sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą. Jednakże wnoszenie roszczeń związanych z kompletnością, aktualnością, jakością oraz prawdziwością zawartych informacji jest wykluczone. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawierzenia treściom niniejszej strony internetowej lub ich wykorzystania.

Naruszenie praw ochrony danych:

W razie przypuszczenia, iż poprzez niniejszą stronę internetową mogło dojść do naruszenia Państwa praw ochrony danych osobowych, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami przez pocztę elektroniczną w celu natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań. Prosimy zapamiętać: Związane z większymi nakładami czasu zaangażowanie adwokata celem ostrzeżenia, które dla oferenta usługi wiąże się z kosztami, nie odpowiada jego rzeczywistej ani prawdopodobnej woli.

Zakres odpowiedzialności:

Niniejsze impressum obowiązuje wyłącznie dla niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem www.kartzfehn.de oraz pod istniejącymi domenami, które znajdują się w posiadaniu operatora lub jego partnerów i odsyłają do niniejszej strony.