zur Startseite

Aktualnosci

09. Juli 2020 07:00

Środki zaradcze przeciwko Koronawirusowi w Kartzfehn

Koronawirus utrzymuje świat w napięciu od marca 2020 r. Jako zakład hodowlany we wstępnych etapach produkcji żywności, jesteśmy klasyfikowani jako firma o znaczeniu systemowym. Aby jak najlepiej chronić naszych pracowników i jednocześnie zachować ciągłość działania, wdrożyliśmy następujące środki:

  • Wykorzystanie dwóch niezależnych grup roboczych w obszarach produkcji wylęgarni w systemie zmianowym.
  • Pracownicy zagraniczni (np. z Rumunii) są na stałe zatrudnieni w Kartzfehn i mieszkają w grupach maksymalnie 4 osoby w mieszkaniach lub pensjonatach. Stan zakwaterowania jest regularnie sprawdzany.
  • Pomieszczenia biurowe zajmowane są indywidualnie lub maksymalnie przez dwóch pracowników z różnych działów.
  • Przed rozpoczęciem pracy nowi pracownicy muszą przedstawić ujemny wynik testu na Koronawirusa, który nie jest starszy niż 48 godzin.
  • Osoby zewnętrzne (np. wykonawcy robót, serwisanci) muszą wypełnić formularz przed wejściem na teren naszej firmy lub przed osobistym kontaktem z naszym pracownikiem.
  • Dodatkowe środki dezynfekujące we wszystkich obszarach funkcjonowania naszej firmy.
  • Spotkania odbywają się wyłącznie zachowując minimalne odległości lub za pośrednictwem wideokonferencji.

Po tym, jak nasz pracownik administracyjny zachorował na COVID19 w marcu - całkowicie wyzdrowiał i przeszedł domową kwarantannę - udało nam się uniknąć wielu infekcji Koronawirusa w firmie za pomocą powyższych środków.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim kolegom za poświęcenie i dyscyplinę w tym szczególnym czasie.

powrót