zur Startseite

Zaangażowanie Kartzfehn

Kartzfehn polega na żywej wymianie doświadczeń i ścisłej współpracy z partnerami i regionalną gospodarką. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do współpracy w odpowiednich stowarzyszeniach, inicjatywach i komitetach.

 
Heinz Bosse

Heinz Bosse

Przewodniczący Dolno Saksońskiej Grupy Roboczej ds. Hodowli Drobiu i Indyków Reprodukcyjnych

 
img-m

Dr. Hartmut Meyer

  • Członek Stały Zespołu Roboczego ds. Dobrostanu Indyków i Planu Ochrony Zwierząt w Dolnej Saksonii.
  • Członek Stały w Pilot-AG ds kontaktu z ministerialną grupą roboczą ds. Dobrostanu Zwierząt / Dobrostanu Zwierząt w Rolnictwie i Żywieniu w Oldenburg Münsterland (AEF)
  • 2. Przewodniczący Fach AG Drób w Niemieckim Towarzystwie Rolniczym (DLG)
  • Wykłady na Uniwersytecie w Kilonii / Rendsburgu, na Uniwersytecie w Getyndze i na Uniwersytecie w Osnabrück
  • Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Naukowego dla Produkcji Drobiowej e. V. (WPSA)