zur Startseite

Aktualności z badań

Model i Projekt Pokazowy (MuD) Dobrostanu Zwierząt
Grupa robocza 11: Minimalizacja wydziobywania piór u indyków

Model i Projekt Pokazowy (MuD) Dobrostanu Zwierząt służy wprowadzeniu nowych ustaleń dotyczących inwentaryzacji zwierząt gospodarskich w praktyce rolniczej w celu poprawy dobrostanu zwierząt na poziomie gospodarstwa. MuD Dobrostanu Zwierząt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Rolnictwa i Żywności (BMEL). Federalna Agencja Rolnictwa i Żywności (BLE) przejmuje sponsorowanie projektu.
Celem projektu(MuD) Dobrostanu Zwierząt jest skuteczne przekazywanie wiedzy naukowej do praktyki w celu poprawy dobrostanu zwierząt w hodowli zwierząt.
MuD Dobrostanu Zwierząt nie jest projektem badawczym, ale wspiera rolników we wdrażaniu i testowaniu w terenie innowacyjnych środków.
Sześć gospodarstw w Niemczech uczestniczy w części projektu dotyczącej indyków, aby przekazać wyniki specjalistom. Za pośrednictwem ogólnokrajowej grupy roboczej gospodarstw demonstracyjnych, wprowadzane są najnowsze odkrycia naukowe oraz innowacyjne rozwiązania.
Gospodarstwa uczestniczące otrzymują intensywne porady i wdrażają środki, które pomagają zminimalizować ryzyko wydziobywania piór w hodowli indyków. Gospodarstwo jest nadzorowane i konsultowane przez Centrum Kompetencji Dobrostanu Zwierząt. Wyniki prowadzonych działań przesyłane są w regularnych raportach i dokumentowane.
Dane operacyjne związane z problemem wydziobywania piór są systematycznie rejestrowane i analizowane. Menedżerowie grupy roboczej regularnie uczestniczą w spotkaniach grupowych i udostępniają swoje odpowiednie wnioski i doświadczenia. Spotkania grupowe odbywają się na przemian w firmach będących uczestnikami grupy. Ponadto każdy uczestniczący rolnik organizuje co najmniej cztery spotkania na swojej farmie dla zainteresowanych współpracowników i specjalistów.

Projekt jest prowadzony przez 2 lata, do września 2018 r., ale może zostać przedłużony o 6 miesięcy.

Federalna Agencja ds. Rolnictwa i Żywności (BLE) ogłasza, że wkrótce odbędzie się przetarg, który przewiduje ściślejszą współpracę z nauką.
W poprzednich 5 spotkaniach grupy roboczej omawiano doświadczenia producentów indyków ze zwierzętami poddanymi obróbce dziobów. Jednocześnie intensywnie dyskutowano o odpowiednich możliwościach firm, czy i na jakich warunkach można zrezygnować z obróbki dziobów w wylęgarni.
Wnioski z praktyki powinny m.in. przyczynić się do procesu oceny.
Ze strony Kartzfehn, Johannes Bünger i Dr. med. Hartmut Meyer, zapewniają uczestnikom pomoc praktyczną na terenie ferm testowych i podczas spotkań grupy roboczej.

www.mud-tierschutz.de