zur Startseite

Aktualności z badań

Od końca maja na fermach testowych badane są nowe partie indyków. We wszystkich trzech obiektach zwierzęta są trzymane na pelecie z łusek słonecznika, a w okresie tuczu dościelane posiekaną słomą. Dopóki pierwsza warstwa ściółki nie zostanie przepracowana.

Tematy testów są jak do tej pory bardzo zróżnicowane. Jak zawsze, testowane są różne linie hodowlane równolegle. Próbom poddawane są zarówno nowe krzyżówki, jak i sprawdzone linie. Ponadto hodowla indyków bez obróbki dziobów nadal zajmuje wysokie miejsce w programie, a rozwiązania urzyte w obiektach hodowlanych ponownie poświęcone są temu zagadnieniu.

Podstawowe badania w żywieniu są główną częścią badań Kartzfehn, po testach na potencjalne oszczędności dla surowego białka i azotu, teraz skupiamy się na pytaniu, w jaki sposób fosfor może być dalej redukowany w dawkach pokarmowych, a zatem również wydalanie go może być zmniejszona. Może to pomóc w obliczeniu indywidualnej równowagi w celu spełnienia wymogów przepisów dotyczących stosowania nawozów. Ponadto, w tym przypadku tematem są potrzeby i możliwości oszczędzania u indyczek.