zur Startseite

Badania

Badanie Kartzfehn dają cenne wyniki dla hodowli indyków od 1971 roku. W naszych własnych fermach testowych prowadzone są badania naukowe i praktyczne nad aktualnymi pytaniami dotyczącymi indyka. Na przykład wszystkie linie indycze, które są istotne dla naszych klientów, są stale testowane. Ponadto badamy wymagania polityki, handlu i społeczeństwa pod względem ich praktycznej przydatności i analizujemy skutki. Wyniki są przedstawiane i omawiane szczegółowo klientom Kartzfehn podczas naszego corocznych spotkań. W ten sposób klient Kartzfehn otrzymuje cenną przewagę wiedzy w ciągle zmieniającym się środowisku.